Svar fra kommunen og innlegg nr 100!!

Nordmørslån ved HustadvikaKanskje jeg skulle lagt ved bilder av huset i mørket i stedet for i dagslys..

Fikk svar fra kommunen allerede i dag!!!! 

Kortversjonen:

– Ettersom vi søker om tilbygg i to plan, så søknaden leveres av et foretak som ansvarlig søker. – Det holder ikke at vi søker selv.

– Huset er SEFRAK registrert så kulturminneavdelingen i fylket skal også si sitt.

– Ut ifra bildene (i dagslys) ser huset til å være i dårlig stand, så en ansvarlig utbygger må vurdere huset i sin helhet.

Vi visste heldigvis på forhånd at huset var SEFRAK registrert så det kom ikke som noen overraskelse. Her er det vi fant under Riksantikvarens nettsider:

«2. Restriksjonar?

Bygningar som er SEFRAK- registrerte er ikkje tillagt spesielle restriksjonar. Registreringa fungerer meir som eit varsko om at det bør gjerast ei lokal vurdering av verneverdien før ein eventuelt gir løyve til å rive, flytte eller endre bygningen. For bygningar som er eldre enn 1850, er det lovfesta (Kulturminnelova §25)) at ei slik vurdering må gjerast før bygge- eller rivingssøknad blir godkjent. Det er likevel mogleg for kommunen å gje løyve til riving sjølv om kulturminnemyndigheitene (fylkeskommunen) tilrår at bygget bør vernast.»

Kilde: http://www.riksantikvaren.no/Veiledning/SEFRAK-registeret

 Og svar fra kommunen ble også innlegg nr. 100 i Plankefrues oppussingsblogg om vårt gamle småbruk! 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *